0 532 223 18 13
                                                                  CEVİZ AĞACI NEDEN BUDANIR?
 
Ceviz yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün almak için toprak bakımı, sulama yapılması, gübreleme yapılması ve
zararlılarla mücadelenin yanısıra her yıl budama da yapılması gerekir. Cevizde doğru budamanın ürüne etkisi %50
civarında olmaktadır. 1.yıldan itibaren budamaya başlarsak ileriki yıllarda hem ağacın yapısı düzgün olacaktır,  hem
de diğer yıllarda ki budama maliyeti daha düşük olacaktır. Budama yapmakta ki amaç ağacın içinden dalın uç
tomurcuğuna kadar meyve tomurcuğu oluşturmaktır.  Verimden düşen ağaçlar budama ile gençleşerek yeniden
verimli ağaçlara dönüşür. Altay Cevizi yan dal verimi yüksek bir ağaç çeşitidir.  bu sebepten dolayı boyu fazla
uzamaz. Budama yaparken yan dala doğru vermesi sağlanmalı yukarı doğru giden uç dallar kesilir. Ağacın içerisine
güneş gelmesi sağlanır. Üst üste ve çok yakın yan yana olan dallardan güçsüz olanı kesilir, güçlü dalın sürgün
vermesi sağlanır.
Budama Ne İle Yapılır?
Budama ekipmanı 
Budama Makası
Testere
Kumanda edilebilen uzun saplı uç makası 
Merdiven 
Aşı macunu ve eldivenden oluşur.
Eğer budama yapılacak alan çok büyükse traktörlere monte edilmiş ekipmanlar kullanılır.
 
Budama yapılmayan ağaçlarda;
Taç düzensiz olarak büyür. Fazla verim nedeniyle dallarda kırılmalar meydana gelir.
Kalitesiz meyve oluşumu oluşur
Sık ve düzensiz dallanma sonucu iç dallar güneş almaz ve gelişimi zayıf olur. 
Ürün bir yıl alınır bir yıl alınmaz.
Bu nedenlarden dolayı kaliteli ve devamlı ürün alım için budama yapılmalıdır. 
 
Budama Ne Zaman Yapılır?,
Altay cevizi budama kış döneminde ağaç yapraklarını döktükten sonra budamaya başlanır, ağaçlar uyanıncaya kadar
devam eder. Çok soğuklarda budama yapılmaz soğuklar geçtikten sonra yapılır. Yapraklar açtıktan sonra ceviz ağacı
uyandığında kesinlikle budama yapılmaz
 
Budama Sonrasında Yapılacaklar
Budama sonunda budama yapılan yerler aşı macunu ile kapatılıp soğuktan ve dış etkenlerden korunması sağlanır.   

 Kesilen parçalar bahçeden uzaklaştırılır, kuru bitki parçalarında hastalık ve zararlılarından barınmaları için çok 

uygun ortam vardır. Budamadan sonra ağaçlarda kış ilaçlamalarının yapılması zorunludur.
 
 
Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 5.7921 TL. 5.8025 TL.
EURO 6.5133 TL. 6.5250 TL.